Gibanje pomeni življenje

Center za hrbtenico in športne poškodbe

TOP-FIT Celje

Center za bolečine v hrbtu in športne poškodbe
FIZIOTERAPIJA

Fizioterapija je strokovno medicinsko področje, ki se ukvarja z vzdrževanjem, krepitvijo in vzpostavljanjem zdravja. Namen fizioterapije je zmanjševanje bolečine, umirjanje procesov vnetja, povečanje obrambnih sposobnosti organizma, izboljšanje psiho-fizične kondicije… Delo fizioterapevta se primarno nanaša na populacijo, ki je že obolela, vendar pa lahko veliko naredi tudi na področju preventive. S svojim zgledom zdravega in aktivnega življenja usmerja in motivira ljudi v bolj zdrav življenjski slog. Aktivno gibanje vzpodbuja obstoječe in latentne sposobnosti organizma, pospešuje zdravljenje, vpliva na samozavest in pospeši rehabilitacijo. Močno vpliva na lokomotorni aparat ter krepi kardiovaskularni in respiratorni sistem. Terapije so namenjene ljudem, ki so pripravljeni narediti nekaj zase in se zavedajo, da je ključ do zdravja v njih samih. Pomembno se je zavedati, da je zdravje vrednota, zdravljenje pa ljubezen do samega sebe.

V fizioterapiji  izvajamo:

  • KINEZIOTERAPIJA predstavlja individualne terapevtske pasivne ter aktivne in asistirane vaje
  • ELEKTROTERAPIJA je protibolečinska terapija, ki se jo izvaja ob akutni in kronični bolečini sklepov in mišic. Najbolj pogosto uporabljamo  IFT tokove,  DDT tokove in TENS elektrostimulacijo.
  • ELEKTROSTIMULACIJA denerviranih mišic - s pomočjo različnih tokov izzovemo mišično kontrakcijo posameznih mišičnih skupin, vzdržujemo moč mišic ter poskrbimo za obnovitev  živcev.
  • MANUALNA TERAPIJA je pogosto najpomembnejši del individualne fizioterapevtske obravnave. Širok izbor različnih tehnik omogoča prilagajanje terapije vsakemu posamezniku.

Manualne (ročne) tehnike zahtevajo dodatno usposabljanje terapevta, dober občutek in veliko izkušenj. Pri terapiji bolnika se manualne tehnike pogosto prepletajo. Izkušen terapevt bo program terapije sestavil glede na problem in želene učinke ter ga sproti prilagajal. CYRIAX terapija je vrsta manualne terapije. Z njo lahko obravnavamo različne bolezni in poškodbe gibalnega aparata. Terapija zajema natančno anamnezo, klinični pregled s postopnim obremenjevanjem tkiv, s  katerim potrdimo vzrok za težave bolnika, ciljano vzročno terapijo, takojšnji učinek terapije, edukacijo potrebnih vaj in vsa potrebna navodila za preprečevanje ponovitev.

Tehnike, ki se izvajajo:

  • Metode Cyriax terapije
  • Prečna frikcijska masaža,
  • tridimenzionalna sklepna mobilizacija,
  • manipulacija,
  • vrnitev v optimalno funkcionalno stanje
TERAPEVTSKA, ŠPORTNA in SPROSTITVENA MASAŽA

Z  masažo  mišice  sprostimo in  zmanjšamo mišične krče, sproščamo stres, pospešimo odstranjevanje odpadnih snovi iz telesa in izboljšamo splošno počutje. Poleg vseh teh fizičnih vplivov na telo, ki bi jih še lahko naštevali, pa masaža zajema tudi vpliv na energetski nivo telesa. Na masaži se lahko za trenutek umaknete iz vsakdanjega vrveža, uredite misli, kar posledično privede do boljše storilnosti, več življenjske energije in boljšega počutja.

ROČNA TERAPIJA ŽARIŠČNIH BOLEČIH TOČK (vozličkov): Terapija, s katero se prenapete skeletne mišice sprostijo ter tako omogočijo povečan obseg gibljivosti in zmanjšajo ali povsem odpravijo bolečino.

ŠOLA ZA ZDRAVO HRBTENICO

Bolečine v hrbtenici nastanejo v večini primerov zaradi negativnih učinkov načina življenja. Zametki prvih nepravilnosti se lahko pojavijo že v zgodnjem otroštvu, ko dobi lokomotorni aparat nepravilne informacije, kadar ne prepustimo otroka naravnemu motoričnemu razvoju. Nadaljuje se s slabimi gibalnimi navadami najstnikov in študentov. Dolgotrajno vztrajanje v prisilni drži na delovnem mestu dodatno obremeni hrbtenico. Trening različnih športov z preveliko intenziteto v prekratkem času in nepravilna metodika rekreativnega športa na eni strani in neravnovesje mišične moči zaradi premalo gibanja na drugi strani so naslednji vzrok za težave ljudi s hrbtenico in posledično s celotnim gibalnim aparatom.

Zato smo se v našem centru odločili ponuditi celostni pristop za zmanjševanje negativnih učinkov in ponovno vzpostavitev ravnovesja.

Učenje novih motoričnih vzorcev je dolgotrajen in težek proces, zato vam bomo pomagali s kontinuiranimi desetimi obiski, ki bodo potekali v vam prilagojenih časovnih intervalih.

Timsko vas bosta pregledala fizioterapevt in kineziolog, ocenila vaše stanje v smislu drže, mišične moči, mišične prikrajšave, vzorce gibanja, koordinacijo, stabilizacijo. Nato bomo naredili individualni program samo za vas in vas spremljali. Vadba bo zelo postopna, prilagojena vašim sposobnosti. Začeli bomo z zelo osnovnimi mišičnimi kontrakcijami in počasi stopnjevali težavnost vadbe. Zadnja stopnja programa bo priprava za vrnitev v športno in delovno okolje na čim manj škodljiv način.

KINEZIOLOGIJA

Kineziologija je veda o gibanju, proučuje telesno aktivnost ljudi, hkrati pa njen vpliv na zdravje, zmogljivost in gibalno učinkovitost posameznika, družbo in kakovost življenja. Pojem kineziologija je zelo širok, zajema namreč  veliko ožje specializiranih znanosti, kar kineziologu kot strokovnjaku omogoča razumevanje različnih vzrokov, procesov, posledic in kontekstov telesne dejavnosti skozi različne perspektive več področij znanosti. Kineziolog je tako strokovnjak, ki ima sposobnost  s svojim znanjem upoštevati principe in načela biomehanike, anatomije, fiziologije, medicine športa, psihologije, sociologije, antropologije, filozofije in pedagogike. Ker pa je  glavni predmet preučevanja  gibanje, je seveda poudarek na bioloških znanjih (anatomija, biomehanika ...), vsekakor pa je za uspešen prenos v prakso potrebno tudi družboslovno znanje (pedagogika, sociologija, psihologija ...).

DELOVANJE KINEZIOLOGA

Širok nabor znanj  kineziologu omogoča  udejstvovanje na veliko področjih, prav to ga lahko usmeri  k delu na različnih področjih kot so:

 Promocija zdravja: delo s posamezniki ali skupinami z namenom ohranjanja in povečevanja stopnje zdravja, telesnih sposobnosti in omogočanje splošnega dobrega počutja v sodobnem okolju, ki žal vzpodbuja življenjski slog z malo ali nič gibanja.

Delo s posebnimi skupinami: delo s posamezniki z določenimi telesnimi ovirami in poškodbami, kjer jim predvsem s primerno načrtovano vadbo pomaga pri okrevanju in izboljšanju zdravja in/ali gibalne učinkovitosti glede na določene funkcionalne pomanjkljivosti, ki so posledica poškodb, degenerativnih motenj in bolezni.

Ergonomija: poznavanje biomehanskih lastnosti človeškega telesa služi kineziologu, da sodeluje s podjetji, fizioterapevti in tehnično industrijo pri razvoju ustreznih produktov in delovnega okolja, ki je primerno človeku in ne povzroča preobremenitev gibal, ki peljejo v zdravstvene težave (primerno pohištvo, orodje ...).

Rekreacija: načrtovanje, izpeljava, vodenje in analiza ustreznih vadbenih programov za različne populacije. Poznavanje in spoštovanje biomehanskih, fizioloških in anatomskih zakonitosti narekuje vodenje športno-rekreativnih dejavnosti, ki v prvi vrsti ne ogrožajo zdravja vadečih. Psihološko in sociološko ozadje pa nudijo kineziologu uspešno motiviranje in tvorjenje stimulativnih pogojev za rekreacijo, ki pri udeležencih promovirajo zdrav in aktiven življenjski slog.

Vrhunski šport: tako kot pri rekreativni populaciji je vloga kineziologa v ekipah vrhunskih športnikov zaželena zaradi pomoči trenerju pri zagotavljanju varnega in učinkovitega treninga. Poznavanje značilnosti posameznih športnih panog pa je ključnega pomena, da lahko kineziolog pomaga športniku pri vrnitvi v tekmovalno trenažni proces po zaključenem zdravljenju in rehabilitaciji po športni poškodbi.

Promocija zdravja in aktivnega življenjskega sloga: kineziolog praktično ali teoretično izpolnjuje svoje glavno poslanstvo z ozaveščanjem in izobraževanjem glede pomembnosti gibanja in telesne dejavnosti.

 

Kljub širokemu naboru delovanja kineziologa tovrstnega naziva ne smemo mešati z ostalimi obstoječimi strokovnimi nazivi in specializacijami. Kineziolog torej ni fizioterapevt, športni zdravnik, ortoped ali fiziater. Vsi resda izhajajo iz sorodnih ali vsaj podobnih vej raziskovanja, vendar se njihova ožja ter specializirana znanja razlikujejo in vsako služi svojemu namenu.

Kineziolog se od preostalih strokovnjakov razlikuje predvsem po dobrem poznavanju zakonitosti, načel in sistemizacije vadbenega procesa. Dobro pozna različne metode vadbe osnovnih gibalnih sposobnosti (moč, gibljivost, vzdržljivost, hitrost, koordinacija), s katerimi je sposoben smotrno načrtovati, voditi in analizirati proces treninga za različne populacije. Tako je s sprotnim sodelovanjem s strokovnjaki, kot so fizioterapevti, zdravniki, ortopedi in fiziatri, zmožen sestaviti vadbeni ali trenažni program, najsi bo to za ljudi z rakavimi obolenji, starostniki, poškodovanci ali kakorkoli gibalno oviranimi. Kineziolog torej ne izvaja terapije ali zdravi, temveč načrtuje, izvaja in nadzoruje vadbene programe ob upoštevanju vseh morebitnih zdravstvenih omejitev.

Glavna oblika dela kineziologa je torej načrtovanje in izpeljava vadbe tako za zdravo populacijo kot tudi za tiste s specifičnimi zdravstvenimi težavami. V kolikor pridobi informacijo in diagnozo o zdravstvenem stanju osebe s strani drugega specialista, naj bo to fizioterapevt ali zdravnik, lahko kineziolog s to informacijo in priporočilom najprej oceni smiselnost vadbenega ukrepa ter nato oblikuje ustrezen načrt dela, ki upošteva specifičnost človekovega zdravstvenega stanja.

Sodelovanje kineziologov s preostalo stroko v današnjem času je ključnega pomena. Veliko ozko usmerjenih specializacij omogoča poglobljeno poznavanje določenih področij, vendar šele medsebojno sodelovanje strokovnjakov pripelje do zaključene in uporabne storitve za posameznike. Naveza fizioterapevtov in kineziologov se zdi smiselna, saj se znanja in veščine obeh strok lahko dobro dopolnjujejo. Fizioterapevti nudijo različne oblike terapij (manualna, laserska, ultrazvočna, elektrostimulacija, kinezioterapija), ki se nato lahko nadaljujejo z ustreznimi vadbenimi programi pod vodstvom kineziologa.