Gibanje pomeni življenje

Celostni pristop, ki zajema pogled na celotno držo telesa in psihofizično stanje človeka